...
projekty unii europejskiej

Aktuality

Agro Show 2019

Společnost Lubas by chtěla poděkovat Všem, kteří navštívili náš stánek na letošní AGRO SHOW. Jsme rádi, že nás navštívili, jak naši lokální partneři, ale také evropští lídři v oblasti zemědělského zařízení. Největší zájem byl letos o potrubí vyložené vrstvou polyuretanu a dělící prvky.

Naše potrubí ve tvaru T a dopravníky našli využití u dalších zákazníků zejména v oblasti přepravy sypkých materiálů. Jménem projektového i obchodního oddělení bychom Vám rádi poděkovali za další rok projevené důvěry.

Těšíme se na příští rok.

Galerie

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español
  • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.