Projekty Unijne

Fundusze Europejskie - Intelegentny Rozwój

Rzeczpospolita Polska

PARP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lubaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja produktów marki Lubas na rynkach zagranicznych”

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Lubas na rynkach zagranicznych i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej.

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest udział firmy Lubaz Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Lubaz) w realizacji Programu promocji branży budowy i wykańczania budowli poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Lubas i tworzących ją produktów (pierścienie poliuretanowe, sita poliuretanowe) na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, umożliwiające wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej firmy.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne, zgodne z programem promocji branży:

  1. Misje wyjazdowe.
  2. Stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych.

Promocja produktów poprzez ich wystawiennictwo na targach jest jedną z najskuteczniejszych form promocji i reklamy, stąd też Spółka zdecydowała wziąć udział w 6 imprezach targowo-wystawienniczych o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na rynku unijnym oraz pozaunijnym rynku perspektywicznym, w tym: BIG 5 (wydarzenie z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym), Expo Mokra, Hillhead, Steinexpo, Marmomac, Minning World Russia (wydarzenie z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym).

Wnioskodawca przewiduje również organizację 38 misji wyjazdowych na terenie Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, w tym 6 misji połączonych z uczestnictwem w imprezach targowych (SIM, Interairport, Agritechnica, Coneco, Samoter, Bauma) w charakterze zwiedzającego.

W efekcie realizacji projektu przewidywany jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów przeznaczonych na eksport i umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy zagranicą. Promocja polskiej marki Lubas na rynkach zagranicznych wpłynie ponadto na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Całkowita wartość projektu: 653 100.00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 653 100.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 391 860.00 PLN

Wkład własny: 261 240.00 PLN

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego