...
projekty unii europejskiej

Aktuality

Konference “Moderní štěrkové a pískové doly”

Zástupci společnosti LUBAZ měli tu čest zúčastnit se XIII. vědecko-technické konference “Moderní štěrkové a pískové doly”, která se konala ve dnech 29.-30. června 2021 v dolnoslezském paláci Sulisław.

Konference se zúčastnilo více než 130 zástupců polských výrobců štěrkového a pískového agregátu, vědecké sféry a dodavatelů služeb a zařízení pro toto odvětví.

Konference je největším setkáním výrobců štěrku a písku, dodavatelů zařízení pro štěrkovny a pískovny a firem nabízejících moderní zařízení a specializované služby v Polsku. Poskytuje platformu pro výměnu zkušeností a příležitost k navázání přímých obchodních kontaktů.

Konferenci oficiálně zahájil Przemysław Płonka, šéfredaktor BMP. Shromáždění přivítal slovy: “Toto je třináctý ročník, ale není smolný, protože je konečně na živo.” a poskytl přehled o programu akce.

Przemysław Płonka poděkoval Włodzimierzovi Bemowi, řediteli dolu Żelazna ze společnosti ABET, čestnému hostiteli konference, za zpřístupnění dolu účastníkům.

Poté Łukasz Machniak z Polského sdružení výrobců kameniva přivítal přítomné jménem sdružení: “Konference Moderní doly štěrku a písku má štěstí. Probíhá stacionárně bez žádného přerušení. Polské sdružení výrobců kameniva má na této konferenci vždy své zastoupení.”

Konference byla rozdělena na věcnou a technicko-praktickou část.

První den se konaly tematické panely, během nichž řečníci, odborníci a výrobci představili své návrhy řešení, a poskytli tak příležitost k získání informací o situaci v odvětví. Přehled trendů, novinky na trhu strojů a zařízení, aktuální právní otázky – to byla témata, která se na konferenci probírala.

Jako každý rok diskutovali odborníci o nejdůležitějších otázkách pro toto odvětví, o jeho současném stavu a budoucnosti, včetně výzev a problémů, kterým čelí, jako je optimalizace využití kameniva, technologické inovace a řízení výroby kameniva v závodech.

Bylo skvělé slyšet na jednom z panelů s názvem “Efektivita – nekonečný příběh na příkladu Dolu přírodního kameniva Żelazna”, který vedl ředitel štěrkovny Żelazna, pan Włodzimierz Bem, že polyuretanová řešení L-PUR účinně ovlivňují rozvoj a hladký chod dolu.

Druhý den se konala technická prohlídka dolu na přírodní kamenivo Żelazna ABET Sp. z o.o. Hostitelem byl klient společnosti Lubaz, pan Włodzimierz Bem, který účastníky provedl štěrkovnou a popsal současnou situaci dolu, použitá technická řešení, perspektivy rozvoje i problémy, s nimiž se potýká.

Účast na konferenci podtrhuje, že LUBAZ je společností dodávající polyuretanová řešení, která mají vliv na efektivitu práce a rozvoj těžebního průmyslu v Polsku.

Galerie

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español
  • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego