...
projekty unii europejskiej

Aktualności

Konferencja „Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku”.

Przedstawiciele firmy LUBAZ mieli zaszczyt uczestniczyć w XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku”, która odbyła się w dniach 29 – 30 czerwca 2021 w Pałacu Sulisław na Dolnym Śląsku.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli producentów kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce, świata nauki oraz dostawców usług i urządzeń dla branży.

Konferencja jest największym w Polsce spotkaniem producentów kruszyw żwirowo-piaskowych, dostawców sprzętów dla żwirowni i piaskowni oraz firm oferujących nowoczesne urządzenia i specjalistyczne usługi. Stanowi platformę wymiany doświadczeń i okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Przemysław Płonka, redaktor naczelny BMP. Powitał zebranych słowami: „To jest edycja 13., ale nie pechowa, bo w końcu na żywo.” i przybliżył program wydarzenia.

Przemysław Płonka podziękował Włodzimierzowi Bemowi, kierownikowi Kopalni Żelazna z firmy ABET, Honorowego Gospodarza konferencji za udostępnienie kopalni uczestnikom.

Następnie Łukasz Machniak, z Polskiego Związku Producentów Kruszyw, przywitał zebranych w imieniu Stowarzyszenia: „Konferencja „Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku” mają szczęście. Odbywają się stacjonarnie bez żadnej przerwy. Polski Związek Producentów Kruszyw od zawsze był obecny na tej konferencji.”

Konferencja została podzielona na cześć merytoryczną oraz techniczno-praktyczną.

Pierwszego dnia odbyły się panele tematyczne, na których prelegenci, eksperci, producenci przedstawiali swoje propozycje rozwiązań tym samym dając możliwość uzyskania informacji o sytuacji w branży. Przegląd trendów, nowości na rynku maszyn i urządzeń, aktualne kwestie prawne  – to tematy, które były poruszane na konferencji.

Jak co roku, eksperci omawiali najważniejsze dla branży, zagadnienia, jej stanu obecnego oraz przyszłości, w tym wyzwań i problemów, przed jakimi stoi, m.in.: optymalizacji eksploatacji kruszyw, innowacji technologicznych oraz zakładowej kontroli produkcji kruszyw.

Miło było usłyszeć na jednym z paneli pt. ,,Efektywność – niekończąca się historia na przykładzie Kopalni Kruszywa Naturalnego Żelazna” prowadzonym przez kierownika Żwirowni Żelazna pana Włodzimierza Bema, że rozwiązania poliuretanowe L-PUR wpływają efektywnie na rozwój i płynność pracy kopalni.

Drugiego dnia obyła się wycieczka techniczna po Kopalni Kruszywa Naturalnego Żelazna ABET Sp. z o.o. Gospodarzem był Klient firmy Lubaz, wspomniany Pan Włodzimierz Bem, który oprowadził uczestników konferencji po żwirowni relacjonując aktualną sytuacje kopalni, zastosowane rozwiązania techniczne, perspektywy rozwoju jak i problemy które napotyka.

Obecność na konferencji podkreśla, iż LUBAZ to firma dostarczająca rozwiązania poliuretanowego, które mają wpływ na efektywność pracy oraz na rozwój przemysłu wydobywczego w Polsce.

Galeria

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español
  • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego