...
projekty unii europejskiej

Polityka Prywatności

Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych 

 

 1. Kim jesteśmy?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubaz Sp. z o. o. sp. k., Wieczfnia Kolonia 12, 06-513 Wieczfnia Kościelna.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych pod adresem: info@lubas.com.

 1. Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskujemy przede wszystkim od Państwa. Jeżeli są Państwo naszymi klientami, podają nam Państwo nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Jeśli są Państwo naszym kontrahentem, podają nam Państwo swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy. Państwa dane kontaktowe możemy pozyskać również od Państwa współpracowników, np. w ramach bieżącej korespondencji.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Świadczenie usług naszym klientom. Jeśli są Państwo naszym klientem, Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia naszych usług w oparciu o umowę lub ich rozliczenia na gruncie podatkowym czy reklamacyjnym. Musimy zapewnić bezpieczeństwo płatności oraz zadbać o realizację zobowiązań stron;
 2. Prowadzenia naszej strony www.lubas.com. Państwa dane przetwarzamy w celu poprawnej funkcjonowania naszej strony internetowej;
 3.  Współpraca z kontrahentami. Jeżeli Państwo z nami współpracują lub chcieliby podjąć współpracę biznesową, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia współpracy.

 

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 1. Dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 2. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasz serwis internetowy, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Państwa pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji;
 3. Jeśli prowadzą Państwo z nami współpracę biznesową lub chcą Państwo taką współpracę nawiązać, przetwarzamy Państwa dane, ponieważ zawarliśmy z Państwem umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Państwa propozycję współpracy i podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami)
  w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy.

 

 1. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Okres, przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania:

 1. Udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
 2. Prowadzenie współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań;
 3. Dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres, kiedy są Państwo użytkownikami strony oraz później licząc od czasu kiedy przestali Państwo korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuną Państwo informacje zapisane w plikach cookies na Państwa urządzeniu.

 

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. Upoważnionym pracownikom Administratora;
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora.

 

 1. Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. poprawiania danych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. żądania usunięcia danych;
 5. przenoszenia danych do innego administratora danych;

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej mogą Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: info@lubas.com  lub listownie pod adresem:
Lubaz Sp. z o. o. sp. k., Wieczfnia Kolonia 12, 06-513 Wieczfnia Kościelna.

Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do sprzeciwu – Prawo do sprzeciwu mogą Państwo zgłosić, gdy nie chcą, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów, ale już nie dla celu, dla którego zgłosili Państwo sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Čeština
 • Русский
 • Español
 • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego