...
projekty unii europejskiej

Aktuality

Společnost Lubas slaví 20. výročí PUZ

Společnost Lubas se s radostí účastnila konference pořádané u příležitosti 20. výročí existence profesionální státní univerzity Ignáce Mościckiego v Ciechanově. Akce se zúčastnili pozvaní hosté z ministerstva, orgány města Ciechanów, univerzitní orgány, studenti a zástupci firem spolupracujících s univerzitou.

Událost se konala 3. listopadu 2021 a měla za účel přiblížení tématu školství v regionu, vybraných oborů a hodnot, které mohou následovat mladí lidé při výběru studia a cíle, jehož chtějí dosáhnout. Řešila se témata, jako je vliv odborné vysoké školy na rozvoj města a regionu nebo spolupráce vysokých škol se socioekonomickým prostředím.

Kongres vyvrcholil jubilejním koncertem žáků, absolventů a učitelů hudebních škol z Mlavy a Ciechanowa.

Na kongresu zaměstnanci představili univerzitu jako moderní organizaci, která má k dispozici odborné vybavení pro studium technických profesí. V posledních letech univerzita získala finanční prostředky na rozšíření laboratoří.

Mechanická laboratoř je v současné době vybavena dvěma frézovacími stroji, automatizovaným svařovací stanovištěm se svařovacím zdrojemí Fronius CMT, hydraulickým lisem s měřením síly, rovinnou bruskou, 3D tiskárnou se skenerem, regranulační linkou pro tvorbu umělých hmot. Laboratoř chemie a biologie má spektrofotometr pro výzkum ve viditelném a UV světle nebo analyzátor celých zrn. Laboratoř materiálového inženýrství a tepelného zpracování je však vybavena mj. pecemi s odsáváním, zařízeními pro zkoumání tvrdosti Brinellovou a Rockwellovou metodou, zkoumání odolnosti při nárazu a zkoumání pevnosti, metalografickými mikroskopy s optickou analýzou, od nedávna také automatickou bruskou a leštičkou k přípravě vzorků. 1Tyto tři laboratoře jsou jen součástí univerzity, ale jsou nesmírně důležité pro rozvoj studentů a studium nových profesí, které jsou žádané společností Lubas.

Univerzita nepřetržitě již mnoho let získává dodatečné financování pro rozvoj a rozšíření, díky němuž z ní absolventi vychází nejen s bohatými znalostmi, ale i s praktickými zkušenostmi, které získali při práci na zařízeních, které každý den používají také ve výrobních podnicích.

Společnost Lubas již nejméně 7 let spolupracuje se státní vysokou školou v Ciechanově. Na prvním zasedání univerzity o spolupráci s podniky se společnost Lubas podílela na vyjednávání a jednání o výběru cílů přizpůsobených charakteru výrobní činnosti. Vysokoškolští studenti jsou přijímáni na praxe, zatímco mnoho absolventů pracuje ve společnosti Lubas. Spolu s univerzitou jsou vedeny i společné projekty.

Univerzita PUZ a společnost Lubas usilují o společný rozvoj tím, že přitahují a rozšiřují možnosti nabízené budoucím absolventům.

Galerie

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español
  • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego