projekty unii europejskiej

Aktualności

Firma Lubas na obchodach 20-lecia PUZ

Firma Lubas z przyjemnością wzięła udział w konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście z ministerstwa, władze miasta Ciechanów, władze uczelniane, studenci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią.

Wydarzenie odbyło się 3. listopada 2021 r. i miało na celu przybliżyć temat szkolnictwa w regionie, wybieranych kierunków i wartości, za jakimi mogą podążać młodzi ludzie wybierając studia oraz cel, jaki chcą osiągnąć. Podejmowano tematy, takie jak, wpływ uczelni zawodowej na rozwój miasta i regionu czy współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kongres zakończył się koncertem jubileuszowym uczniów, absolwentów oraz nauczycieli ze szkół muzycznych z Mławy i Ciechanowa.

Podczas kongresu pracownicy zaprezentowali uczelnię jako uczelnię nowoczesną, która ma do dyspozycji profesjonalny sprzęt do nauki technicznych zawodów. W ostatnich latach uczelnia uzyskała dofinansowanie na rozbudowę laboratoriów.

Laboratorium mechaniczne obecnie wyposażone jest w dwie maszyny frezujące, zautomatyzowane stanowisko spawalnicze ze źródłem spawalniczym Fronius CMT, prasę hydrauliczna z pomiarem siły, szlifierkę do płaszczyzn, drukarkę 3D ze skanerem, linię regranulacyjna do tworzyw sztucznych. Laboratorium chemii i biologii posiada spektrofotometr do badania w świetle widzialnym i UV czy analizator pełnego ziarna. Natomiast laboratorium materiałoznawstwa i obróbki cieplnej wyposażone jest m. in. w piece z odciągami, urządzenia do badań twardości metodą Brinella i Rockwella, badań udarności oraz prób wytrzymałościowych, mikroskopy metalograficzne z analizą optyczną oraz, od niedawna, szlifierko-polerkę automatyczną do przygotowywania próbek. Te trzy laboratoria to tylko fragment uczelni, ale niezmiernie ważny dla rozwoju studentów i nauki nowych zawodów, które, wyuczone, pożądane są przez firmę Lubas.

Uczelnia nieprzerwanie od lat pozyskuje dofinansowania na rozwój i rozbudowę, dzięki czemu absolwenci wychodzą z niej nie tylko bogatsi o wiedzę, ale również, z praktycznym doświadczeniem, które zdobyli pracując na urządzeniach, które na co dzień wykorzystywane są również w zakładach produkcyjnych.

Od co najmniej 7 lat firma Lubas współpracuje z Państwową Uczelnią Wyższą w Ciechanowie. Podczas pierwszego spotkania uczelni o podjęciu współpracy z przedsiębiorstwami, firma Lubas zaangażowała się z prowadzenie rozmów i negocjacji na temat wyboru kierunków dopasowanych do charakteru działalności produkcyjnej. Studenci uczelni przyjmowani są na praktyki, natomiast wielu absolwentów podejmuje pracę w firmie Lubas. Wraz z uczelnią prowadzone są również wspólne projekty.

Uczelnia PUZ oraz firma Lubas dążą do wspólnego rozwoju poprzez zaangażowanie i poszerzenie możliwości oferowanych przyszłym absolwentom.

Galeria

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский
  • Español
  • Italiano

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego